Юридически услуги

„Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ може да ви предложи изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес и да ви съдейства в сферите, които са с най-висока степен на значимост за бизнес опериращи както на местния, така и на международните пазари:

Търговско право

 • Сключване на договори с купувачи, доставчици, представители на фирми
 • Оформянето на дружествени договори за различните видове търговски дружества
 • Учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Регистрация на фирми

Административно право

 • Консултиране на клиентите ни при контакти с административни органи, комисии и професионални организации
 • Представляваме клиентите си пред административни органи, комисии или съдилища, както и пред професионални организации
 • Представляваме клиентите си при съдебни процедури на всички инстанции
 • Консултиране и подпомагане навлизащите в регулираните от държавата области

 

Трудово право

 • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
 • Обезщетение вследствие на трудова злополука
 • Трудово-правни казуси и консултации