Парични преводи към фактор експрес

Практически услугата може да се използва за всякакви разплащания и е перфектната алтернатива на банковите и платежните услуги в страната. Чрез нея можете да извършите:

  • Плащане на вноска по кредит;
  • Плащане на държавна такса, глоба, акт, задължения към други публични институции;
  • Вноски по осигуровки;
  • Плащане на наем, заеми и други;
  • Бизнес разплащания;
  • Внасяне на пари в лична сметка;
  • Плащане на битови сметки.