Сключване на застрахователни полици онлайн

Уважаеми приятели и клиенти, във връзка с извънредното положение в страната и за Ваше удобство, Ви предлагаме: Сключване на застрахователни полици онлайн. ЗАЩО ОНЛАЙН? Получавате оферти на всички застрахователи Застраховате на най-добра цена (конкурентни цени) Плащате онлайн или в брой при доставка Безплатна доставка на полиците до 24 часа Ще Ви напомним за вноска и

Продължи с четенето
correct_consult

Софтуерите за управление на продажбите и декларирането им в НАП

Последните промени в Наредба № Н–18 поставят нови срокове и изисквания към търговците използващи софтуерите за управление на продажбите в търговските обект (СУПТО). Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в одобрен от НАП списък. Националната агенция за приходите поддържа публичен списък

Продължи с четенето
correct_consult

За електронните магазини и декларирането им в НАП

По смисъла ЗДДС и Наредба Н–18 „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на

Продължи с четенето
correct_consult

Новата данъчна кампания на НАП започва от 10 януари 2019 г.

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2018 г. и превключване работата на информационните системи за 2019 г. Информация относно организацията на работата в Агенцията и достъпът до електронни услуги този период е както следва: Физически лица, които подават годишната

Продължи с четенето
correct_consult

Промените за касовите апарати и електронните търговци

НОВО от Национална агенция за приходите: През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите

Продължи с четенето