Застраховане

Счетоводна Къща „Корект Консулт Ем Джи ЕЙ“ сътрудничи със застрахователен брокер „АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и предлага на своите клиенти, като допълнителна услуга продуктите на всички застрахователни компании на българския пазар. По този начин имате възможност да изберете най-изгодната и подходяща за вас застраховка.

  • Автокаско – най-разпространената застраховка, осигуряваща различна степен на защита на Вашия автомобил
  • Гражданска отговорност – задължителна застраховка за всяко МПС
  • Имущество – малко популярна застраховка, но все по търсена. Позволява Ви да защитите вашето недвижимо и движимо имущество от пожар, природни бедствия, земетресение, кражба, ВиК аварии и различни други покрития по избор на клиента.
  • Медицинска застраховка – жизнено-необходима застраховка за всички пътуващи в чужбина, осигуряваща на застрахованото лице навременна и специализирана медицинска помощ. Може да се включат допълнителни рискове, според желанието на клиента
  • Живот – тепърва навлизаща сред Българите застраховка. Позволява на всеки един от нас да има спестени пари и лихва върху тях, пълна защита от злополуки , частична защита от заболявания и Данъчни облекчения.
  • Злополуки – осигурява защита от всякакъв род злополуки
  • Карго- Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози.
  • Трудова злополука за работниците и служителите